Školní jídelna Skuteč

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Rádi pro Vás vaříme

O nás

Výdej obědů

 • 11.30 - 13.45 hodin (dle rozvrhu škol)
 • pro cizí strávníky 11.00 - 11.30 hodin

ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDŮ DO SKLENĚNÝCH NÁDOB!

Výše stravného od 2.9.2019

Žáci základních škol

 • Strávníci 7 - 10 let 25,- Kč (den) 550,- Kč (měsíc)
 • Strávníci 11 - 14 let 27,- Kč (den) 600,- Kč (měsíc)
 • Strávníci nad 14 let 28,- Kč (den) 620,- Kč (měsíc)

Děti MŠ

 • Přesnídávka
  • 3 - 6 let 9,- Kč
  • 7 let 9,- Kč
 • Oběd
  • 3 - 6 let 21,- Kč
  • 7 let 22,- Kč
 • Svačina
  • 3 - 6 let 8,- Kč
  • 7 let 8,- Kč

Celodenní strava měsíčně 840,- Kč

Polodenní strava měsíčně 660,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1.9. do 31.8. – vyhl.107/2005 Sb.

Dospělí strávníci

 • Pracovnice ŠJ 28,- Kč
 • Zaměstnanci škol /záv.strav./ 52,- Kč ( 28,- Kč potraviny + 24,- Kč režie )
 • Cizí strávníci 66,- Kč ( 30,- Kč potraviny + 24,- Kč osobní režie + 11,- Kč věcná režie + 1,- Kč zisk )

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování č.107/2005 Sb.vyhl.84/2005 a hygienickými předpisy-vyhláška č.137/2004 , vyhl.č.108/2001a nař.852/2004.vyhl.602/2006