Školní jídelna Skuteč

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Rádi pro Vás vaříme

O nás

Výdej obědů

 • 11.30 - 13.45 hodin (dle rozvrhu škol)
 • pro cizí strávníky 11.00 - 11.30 hodin

ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDŮ DO SKLENĚNÝCH NÁDOB!

Výše stravného od 1.9.2021

Žáci základních škol

 • Strávníci 7 - 10 let 27,- Kč (den) 600,- Kč (měsíc)
 • Strávníci 11 - 14 let 29,- Kč (den) 640,- Kč (měsíc)
 • Strávníci nad 14 let 30,- Kč (den) 660,- Kč (měsíc)

Děti MŠ

 • Přesnídávka
  • 3 - 6 let 9,- Kč
  • 7 let 9,- Kč
 • Oběd
  • 3 - 6 let 23,- Kč
  • 7 let 24,- Kč
 • Svačina
  • 3 - 6 let 8,- Kč
  • 7 let 8,- Kč

Celodenní strava měsíčně 880,- Kč

Polodenní strava měsíčně 700,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1.9. do 31.8. – vyhl.107/2005 Sb.

Dospělí strávníci

 • Pracovnice ŠJ 30,- Kč
 • Zaměstnanci škol /záv.strav./ 57,- Kč ( 30,- Kč potraviny + 27,- Kč režie )
 • Cizí strávníci 71,- Kč ( 32,- Kč potraviny + 27,- Kč osobní režie + 11,- Kč věcná režie + 1,- Kč zisk )

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování č.107/2005 Sb.vyhl.84/2005 a hygienickými předpisy-vyhláška č.137/2004 , vyhl.č.108/2001a nař.852/2004.vyhl.602/2006